โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง
Tharang Public Health
    

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม  สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 

เมนู
ปฎิทิน
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
บทความ

 

แจกประกาศนียบัตร อสม.เชียวชาญ

อ่าน 894 ครั้ง
 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้งได้ประชุม อสม.ประจำเดือน ตุลาค...
อ่านต่อ >>
 
 

อบรมเพิ่มทักษะวัยรุ่นป้องกันการตั้งครรภ์

อ่าน 522 ครั้ง
   เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง ร่วมกับองค์การบริหารส่...
อ่านต่อ >>
 
 

อบรมนักเรียน รร.ท่าแร้ง

อ่าน 740 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแหลม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกร...
อ่านต่อ >>
 
 

ค่ายยาเสพติดตำบลท่าแร้ง

อ่าน 776 ครั้ง
เมื่อวันที่ 11-19กันยายน 2555 ได้มีโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติด...
อ่านต่อ >>
 
 

โครงการพัฒนา รพ.สต.

อ่าน 1553 ครั้ง
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุ...
อ่านต่อ >>
 
 

ควบคุมโรคไข้เลือดออก

อ่าน 325 ครั้ง
ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2555 เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ...
อ่านต่อ >>
 
 

ตรวจร้านอาหารในโรงเรียน

อ่าน 868 ครั้ง
โรงพยาบาลบ้านแหลมได้ออกสุ่มตรวจร้านอาหารในชุมชนและร้านอาหารในเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน &...
อ่านต่อ >>
 
 

กิจกรรมในโรงเรียน

อ่าน 308 ครั้ง
ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง ได้เข้าไปในโรงเรียนเพื่อดำเนินงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการป...
อ่านต่อ >>
 
 

การให้บริการในปี 2555

อ่าน 377 ครั้ง
สถานีอนามัยตำบลท่าแร้ง ได้เปลี่ยนชื่อมาใช้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตั้งแต่ปี 2555 ได้ให้บริการแก่...
อ่านต่อ >>
 
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมัน


ผู้บริหาร
นางฐิติมา ปลอดโปร่ง
นางฐิติมา ปลอดโปร่ง
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
ผอ.รพ.สต.ท่าแร้ง

;
กล่องความรู้
 รพ.สต.ท่าแร้ง เลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110 
โทรศัพท์ 032-412691 
E-mail :
Tharang_public_206@hotmail.com