โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง
Tharang Public Health
    

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม  สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 

เมนู
ปฎิทิน
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
(เข้าชม 536 ครั้ง)

จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย  (คน) หญิง  (คน)

รวม (คน)

ครัวเรือน
1 บ้านดอนเทพศักดิ์ 332 343 675 146
2 บ้านคลองแหลม 273 267 540 119
3 บ้านคลองมอญ 371 378 749 160
4 บ้านป่าขวาง 499 587 1,086 212
5 บ้านนาโพธิ์ 439 456 895 228
6 บ้านวัดกุฏิ 141 153 294 75
7 บ้านในพัฒนา 420 453 873 179
รวม  7  หมู่บ้าน 2,475 2,637 5,112 1,119


ผู้บริหาร
นางฐิติมา ปลอดโปร่ง
นางฐิติมา ปลอดโปร่ง
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
ผอ.รพ.สต.ท่าแร้ง

;
กล่องความรู้
 รพ.สต.ท่าแร้ง เลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110 
โทรศัพท์ 032-412691 
E-mail :
[email protected]