โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง
Tharang Public Health
    

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม  สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 

///.......ประกาศ.....////
 
ตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน 2555 เป็นต้นไป
ผู้ถือบัตรทอง  (รหัส 89 )  หรือ บัตรทองที่ต้องเสีย 30 บาท 
เมื่อไปรับบริการที่ โรงพยาบาลบ้านแหลมต้องเสียค่าร่วมจ่าย 30 บาท  !!!!!!!!!!!!
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 หากมีข้อส่งสัยโทรศัพท์สอบถาม 032-481145-6 
งานประกันโรงพยาบาลบ้านแหลม
เมนู
ปฎิทิน
October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
AdsOne.com
ผู้บริหาร
นางฐิติมา ปลอดโปร่ง
นางฐิติมา ปลอดโปร่ง
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
ผอ.รพ.สต.ท่าแร้ง

;
กล่องความรู้
 รพ.สต.ท่าแร้ง เลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110 
โทรศัพท์ 032-412691 
E-mail :
Tharang_public_206@hotmail.com