โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง
Tharang Public Health
    

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม  สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 

เมนู
ปฎิทิน
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

อ่าน 325 | ตอบ 0
ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2555 เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้งจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนโดยร่วมกับ อสม.ช่วยดำเนินการใส่ทรายและพ่นหมอกควันในหมู่บ้าน

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


ผู้บริหาร
นางฐิติมา ปลอดโปร่ง
นางฐิติมา ปลอดโปร่ง
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
ผอ.รพ.สต.ท่าแร้ง

;
กล่องความรู้
 รพ.สต.ท่าแร้ง เลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110 
โทรศัพท์ 032-412691 
E-mail :
Tharang_public_206@hotmail.com